Uusi lastensairaala, Helsinki

Suurin tähänastinen yksittäinen korjauskohteemme on ollut uusi lastensairaala Helsingissä. Olimme siellä paikkaamassa kolhiintuneita kerrostaso-ovia ja karmeja. Läpikäytäviä ovia oli noin 1500kpl, joita kolhukorjaajamme paikkasivat noin kolme kuukautta.

Ovet olivat pääosin tammi-laminaatti ovia, joista osa oli todella kalliita lyijylevyllä pinnoitettuja. Karmit olivat pääosin tammipetsattuja mänykarmeja.

Pahiten kolhiintuneisiin karmeihin jouduttiin vaihtamaa puupaloja, osa meni vahoilla paikkaamalla ja pintakäsittelemällä.

Näkymä joka meitä odotti työmaalla

Yhtäkäkään karmia tai ovea ei meidän tietojen mukaan loppujenlopuksi tarvinnut vaihtaa, vaan kaikki saatiin korjaamalla kuntoon.